Close

Guru Nanak College for Girls,Sri Muktsar Sahib

Tibbi Sahib Road Mukatsar (District Muktsar) Punjab, India

Email : principal_gnc[at]yahoo[dot]com
Phone : 01633-260229
Website : http://www.gncmkt.ac.in