ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 1955 ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,  ਸਾਲ 1955-89 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ  ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।  ਬੁਢਾਪਾ ਪੁਰਸ਼, ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 1989 ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਹੁੰਚ: http://www.pbsocialsecurity.gov.in/index.php/services

ਸਥਾਨ: ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੁਕਤਸਰ | ਸ਼ਹਿਰ: ਮੁਕਤਸਰ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ: 152026