ਬੰਦ ਕਰੋ

ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ

ਬਰੀਵਾਲਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ

ਬਰੀਵਾਲਾ

ਫੋਨ : 180018000172
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : http://lgpunjab.gov.in/eSewa/bariwala/

ਮੁਕਤਸਰ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੁਕਤਸਰ

ਫੋਨ : 180018000172
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : http://lgpunjab.gov.in/eSewa