ਬੰਦ ਕਰੋ

ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਟਾਈਟਲ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਫਾਇਲ
ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 20/05/2022 30/05/2022 ਵੇਖੋ (52 KB)