ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਪਰਕ ਨੰ:
ਪੁਲਿਸ 100 / 181
ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਾ/ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 101
ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108
ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1091
ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108
ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ 1090
ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ 1070
ਬਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 108