ਬੰਦ ਕਰੋ

ਯਾਤਰੀ ਥਾਵਾਂ

ਫਿਲਟਰ:
ਮੁਕਤ ਮੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਮੁਕਤ ਮਿਨਾਰ

ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ….

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਟੁਟੀ ਗੰਬੀ ਸਾਹਿਬ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ…