ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ/ਕਸਲਟੈਂਸੀ/ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ/ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਸ੍ਰ. ਨੰ
ਸਿਰਲੇਖ
ਦ੍ਰਿਸ਼
1
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ/ਕਸਲਟੈਂਸੀ/ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ/ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਵੇਰਵਾ
Click Here
2
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮ 2013
Click Here
3
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮ 2012
Click Here
4
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2013
Click Here
5
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ/ਕਸਲਟੈਂਸੀ/ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ/ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
Click Here