ਬੰਦ ਕਰੋ

ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੋਣ ਅੱਪਡੇਟ
ਸ੍ਰ. ਖੈਰ।
ਸਿਰਲੇਖ
ਦੇਖੋ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
1.
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
Click Here
2.
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ
Click Here
3.
ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਤੇ ਫਿਲਮ
Click Here
4.
ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਐਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
Click Here
5.
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼
Click Here
6.
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ)
Click Here