ਬੰਦ ਕਰੋ

ਚੋਣਾਂ 2023 ਲਈ DISE Capsule

ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ DISE ਕੈਪਸੂਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

DISE-ਕੈਪਸੂਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ(Compressed RAR File)
ਲੜੀ ਨੰ.
ਵਰਣਨ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
1
DISE-GP ਕੈਪਸੂਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ)
Click Here
2
DISE-GP Capsule ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ Click Here
3
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
Click Here
4
DeptData.MDB ਫਾਈਲ (ਡਾਟਾਬੇਸ ਫਾਈਲ)
Click Here
5
DISE-GP ਕੈਪਸੂਲ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
Click Here
6
ਪਿਕਚਰ ਰੀਸਾਈਜ਼ਰ
Click Here
7
ਡਾਟਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
 Click Here


ਨੋਟ:ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ DISE ਕੈਪਸੂਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰਨ ਅਤੇ MDB ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।